ข้อกำหนดของสินค้า

คุณสมบัติ
  • ความละเอียดผลภาพ
    12 MP
    Bottom 30%
Product info
  • List date PriceMe
    13 กันยายน 2017