ข้อกำหนดของสินค้า

ประเภทกล้อง
 • ชนิดกล้อง
  Mirrorless 
คุณสมบัติ
 • ความละเอียดผลภาพ
  24 MP
  Top 10%
Product info
 • List date PriceMe
  22 ธันวาคม 2016
Report