ข้อกำหนดของสินค้า

คุณสมบัติ
  • ความละเอียดผลภาพ
    12 MP
    Top 30%
Product info
  • List date PriceMe
    24 กันยายน 2016