ข้อกำหนดของสินค้า

ประเภทกล้อง
 • ชนิดกล้อง
  Digital SLR 
คุณสมบัติ
 • ความละเอียดผลภาพ
  24 MP
  Top 10%
แสดงผล
 • ขนาดหน้าจอแอลซีดี
  inch
Product info
 • List date PriceMe
  26 สิงหาคม 2016