ข้อกำหนดของสินค้า

คุณสมบัติ
  • เซ็นเซอร์แสง
    CMOS 
Product info
  • List date PriceMe
    20 กันยายน 2016
Report