ข้อกำหนดของสินค้า

อื่น ๆ
  • ชนิดเลนส์
    Auto Focus 
Product info
  • List date PriceMe
    30 กันยายน 2014
Report