ข้อกำหนดของสินค้า

จอภาพ
 • ขนาดจอ
  5.99 
  inch
  Top 10%
หน่วยความจำ
 • Internal storage size
  64 GB
 • หน่วยความจำแรม
  4 GB
Product info
 • List date PriceMe
  06 ตุลาคม 2017